SAVIHORN Wildredder

U wilt toch ook niet dat er wild of vogels sneuvelen in maaimachines of tijdens andere werkzaamheden op het land?

De geluidssignalen uit de SAVIHORN hebben een waarschuwend effect. Naast de wildreddende functie wordt er een noodzakelijke poging ondernomen ter voorkoming van besmetting van het veevoeder door kadavers en resten daarvan. Dit met als doel de kans op botulisme te minimaliseren.

De bediening en voeding (12V) is eenvoudig en doelgericht: na het aankoppelen van de voedingskabel met lichtstekker wordt de sirene van de SAVIHORN ingeschakeld zodra de tractorverlichting wordt aangezet.

De SAVIHORN is een ideaal geluidstoestel voor gebruik door landbouwers en loonbedrijven.

Wanneer gebruik je dit product?


Dit product is goed te gebruiken tegen: Eenden, Ree, Konijnen, Haas, Fazant, Scholekster, Tureluur, Grutto, Kievit.

Dit product is goed te gebruiken op deze plekken: Agrarische percelen.