Scarecrow 180

Vogelafweersysteem

Vogels veroorzaken soms overlast of vormen een veiligheids en gezondheidsrisico, bijvoorbeeld door geluid- en stankoverlast. Vogelpoep kan grote schade aanrichten aan materialen en gebouwen. Daarnaast brengen vogels ziektekiemen over op de mens. Overlast van vogels is te voorkomen met Scarecrow 180, een systeem dat kan worden ingezet in onder meer de fruitteelt, akkerbouw, parken, en andere stedelijke buitengebieden.

Scarecrow 180 werkt met angstkreten

Vogels raken gewend aan onnatuurlijke, harde omgevingsgeluiden omdat deze geen bedreiging vormen. Het systeem Scarecrow 180 maakt op diervriendelijke, maar effectieve wijze gebruik van de natuurlijke angstkreten van vogels. Door de angstkreten van hun soortgenoten worden vogels gealarmeerd, maar zij kunnen de “in nood verkerende” soortgenoot natuurlijk niet identificeren. Deze onzekerheid zorgt er vervolgens voor dat de vogels het gebied als onveilig gaan beschouwen en op zoek gaan naar een ander verblijfgebied. Iedere vogel reageert uitsluitend op kreten van de eigen soort. Zo zal een meeuw niet onder de indruk zijn van noodsignalen van de kraai. Daarom zijn in dit systeem de angstkreten van een groot scala vogelsoorten vastgelegd. Voordeel van dit bio-akoestische systeem is dat de kreten op een natuurlijk geluidsniveau verspreid worden, waardoor ze vaak niet eens door het publiek worden opgemerkt. Er zijn dus geen harde knallen te horen! Ook voor de vogels is het een humaan afweersysteem, waarbij hun leven niet in gevaar komt.

Complete set

Scarecrow 180 is een geïntegreerd, volledig weersbestendige vogelverspreidingsysteem, voorzien van een 180 ° verspreidingshoek. Het systeem is aan de muur of aan een paal te bevestigen. Stroomvoorziening via netstroom, accu of volledig op zonne-energie. De “Slave” is een aanvullende versie op de Scarecrow 180, waardoor er een verspreidingshoek van 360 ° ontstaat.

Overzicht vogelsoorten 180

De Scarecrow 180 beschikt standaard over de angstkreten van zes vogelsoorten. Optioneel kunnen andere
vogelsoorten in uw systeem worden opgenomen.
• Standaard Scarecrow 180 : Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Spreeuw, Roek, Kraai ,  Kauw, Verwilderde duif
• Optioneel tegen meerprijs : Ekster, Kuifmaina, Merel, Zanglijster, Vlaamse gaai,
Huismus, Ibis, Canadese gans, Stormmeeuw, Kievit.

 

Wanneer gebruik je dit product?


Dit product is goed te gebruiken tegen: Spreeuwen, Kraaiachtigen, Meeuwen, Verwilderde duif.

Dit product is goed te gebruiken op deze plekken: Agrarische bedrijven, Fruitboomgaarden, Afval terreinen.