Scarecrow Patrol

The Scarecrow Patrol is een handig draagbaar geluidstoestel met een reikwijdte van 350 meter, dat gebruikt kan worden op kleine vliegvelden, stranden, op zee, stortplaatsen, openbare gebouwen en bruggen, havens en aanlegsteigers, fruitteelt en akkerbouw, opslagplaatsen en keukens, horeca e.v.a.

Het verjaageffect wordt bewerkstelligd door angstkreten van vogels welke door de draaischakelaar zijn in te stellen. Beschikbare geluiden:

  • Eigen directe conversatie (natuurlijke vijand: de mens)
  • Kauw
  • Ekster
  • Kraai
  • Roek
  • Spreeuw
  • Stormmeeuw
  • Zilvermeeuw (geluid is ook goed voor mantelmeeuw en geelpootmeeuw)
  • Kokmeeuw
  • Kievit

De Scarecrow Patrol functioneert met batterijen en wordt standaard geleverd met een handige draagtas.